Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-32132132
  • info@dossiernet.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Zijn natuurrampen eigenlijk wel verzekerd?

Na de overstromingsramp in Limburg beginnen steeds meer mensen zich af te vragen hoe verzekeringen daarmee omgaan. 

WaterschadeStorm, overstroming, bosbrand, bliksem, door klimaatveranderingen zullen we steeds vaker te maken krijgen met schade door natuurgeweld. Door al die extremiteiten hebben de gezamenlijke verzekeraars de afgelopen jaren hun schadelasten stap voor stap zien toenemen. En het lijkt dan ook logisch, dat de premies voor woonhuis- en inboedelverzekeringen de komende tijd wel wat zullen gaan stijgen. Maar niet iedere vorm van natuurgeweld is verzekerd. Al speelt daar de letterlijke tekst van de polisvoorwaarden een belangrijke rol in.

Valwind

Neem de valwind, die op 18 juni in Leersum forse schade aanrichtte. Door een muur van regen en wind raakten daar tientallen huizen en auto's zwaar beschadigd. Dakpannen en zonnepanelen vlogen door de lucht. Bomen vielen om. En in totaal kwam er vanuit die regio bij verzekeraars voor 10 miljoen aan schadeclaims binnen. Het was een vorm van 'storm' waar de meeste polissen gewoon dekking voor hebben gegeven. 

Zonnepanelen soms niet altijd verzekerd

En omdat zonnepanelen over het algemeen 'aard- en nagelvast' aan de woning zijn bevestigd, kunnen die vaak ook gewoon onder de dekking van de opstalverzekering worden vergoed. Toch is hier een kanttekening op zijn plaats. Want sommige verzekeraars geven uitsluitend dekking indien de zonnepanelen afzonderlijk zijn aangemeld en daarna op de polis zijn aangetekend. Goed om te weten! Is uw woning dus voorzien van zonnepanelen, meld het ons even. Dan kunnen wij nagaan of uw opstalpolis er op aangepast moet worden.

Valkenburg

In Valkenburg was er vooral waterschade doordat de rivier de Geul buiten haar oevers trad. De schade liep daar op tot een dikke 400 miljoen euro. Veruit de meeste bewoners konden deze schade gewoon claimen op hun opstal- en inboedelverzekering. Want het overlopen van een kleine rivier als de Geul of van een lokale beek valt doorgaans standaard onder de dekking.

En natuurrampen dan?

Anders ligt dat bij het overstromen van een grote rivier of het doorbreken van een dijk. De waterschade die daar het gevolg van kan zijn kan een veel groter gebied betreffen. En dergelijke enorme schades kunnen verzekeraars nu eenmaal niet alleen dragen. We spreken dan over niet verzekerde natuurrampen, waarbij de landelijke overheid dan via de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) kan nagaan in hoeverre ze daar deels voor op kan komen. 

En dat is precies wat toen ook in Limburg werd gedaan. De overheid heeft daar de WTS ingezet om na te gaan op welke manier eventueel niet verzekerde schade, al dan niet deels, alsnog kan worden vergoed.

Eigen schuld?

En het is goed om te weten, dat ook inzakkende daken als gevolg van teveel sneeuw, schade aan muren door kruiend ijs, waterschade door bevroren leidingen of schade door inslaande bliksem over het algemeen gewoon vergoed wordt vanuit de opstal- of inboedelpolis. 

Tenzij de verzekerde zelf overduidelijk heeft bijgedragen aan de schade door een vorm van 'eigen schuld'. Als dakpannen scheef lagen, regenwater binnen komt door openstaande ramen, waterleidingen niet goed waren geïsoleerd, of de dakgoot vol zat met bladeren, kan al snel een vervelende discussie ontstaan over de schadevergoeding. Wat dat betreft kan het goed zijn af en toe na te gaan of je voldoende maatregelen hebt genomen om schade te beperken. 

En ook daar helpen we je graag bij. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 29-09-2021. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.