Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-32132132
  • info@dossiernet.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Zzp’er en pensioen - Hoe zit dat?

Veel zzp’ers bouwen geen aanvullend pensioen op. Hierdoor kan een groot tekort ontstaan na pensionering.

Zzp’ers voelen zich steeds zekerder over hun financiële situatie, maar wordt hierbij ook gelet op de pensioenopbouw? Na pensionering moet er ook een inkomen binnenkomen.

Volgens onderzoek van ZZP Barometer en de bank Knab krijgen zzp’ers steeds meer zelfvertrouwen als het over geld gaat. Bijna een derde van de ondervraagde zzp’ers voelt geen onzekerheid over de financiën. In vergelijking met de cijfers uit het onderzoek van vorig jaar blijkt ook dat zzp’ers minder bezorgd zijn over het pensioen. Maar toch is er reden tot zorgen over de oudedag.

Iedereen heeft toch recht op AOW?

Zonder een opgebouwd aanvullend pensioen blijft het inkomen na pensionering steken op een uitkering gebaseerd op het minimumloon, de AOW. De hoogte van het uitkeringsbedrag is misschien net voldoende om in de basisbehoeften te voorzien, maar de meeste mensen zullen er niet voldoende aan hebben. Zeker als er maandelijks hoge lasten gedragen moeten worden, zoals de maandelijkse huur of de hypotheek. Blind vertrouwen op alleen maar de AOW is dus niet verstandig.

Hoe hoog is de AOW-uitkering?

Twee keer per jaar wordt het bedrag aangepast, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Als het minimumloon stijgt, gaan ook de uitkeringen van de AOW omhoog. Op dit moment heeft een alleenstaande recht op bruto 1316,77 euro per maand en partners hebben ieder recht op bruto 901,07 euro. Zonder een aanvullend pensioen is dit het bedrag waar Nederlanders van rond moeten komen. Voor de meeste zzp’ers is dat een flinke financiële stap terug. Een financieel onbezorgde oude dag zit er dan niet in.

Zijn er nog opgebouwde pensioenrechten?

Uit een vorig dienstverband kunnen opgebouwde rechten bestaan. Mogelijk is er zelfs een pre-pensioen opgebouwd in het verleden. Dat zijn rechten die bijvoorbeeld vanaf de 62e verjaardag recht geven op een uitkering. Daarnaast zijn er natuurlijk ook zzp’ers die verplicht pensioen opbouwen. Zzp’ers doen er verstandig aan om helderheid te verschaffen in waar recht op bestaat.

Reserveer maandelijks een bedrag

Ook zzp’ers die hun geld wel beter kunnen gebruiken zouden toch maandelijks een bedrag moeten reserveren voor de oudedag. Dit hoeft niet gelijk gestort worden in een pensioenpotje, het kan ook eerst opgespaard worden. Aan het eind van het jaar kan het bedrag alsnog gebruikt worden als storting op een lijfrente spaarrekening, maar er zijn ook nog andere manieren om een aanvulling op het pensioen op te bouwen. Zelfs als het bijvoorbeeld maar gaat om 50 of 75 euro per maand wordt er toch vermogen opgebouwd voor later. Beter iets dan niets.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 10-02-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.