Hoe mogen we je helpen?

DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website hethypothekenhuis.com aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina's problemen voortvloeien.
  2. Het Hypothekenhuis en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: hethypothekenhuis.com . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen de website hethypothekenhuis.com. Het Hypothekenhuis is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Het Hypothekenhuis en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.   
  4. Het Hypothekenhuis heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Steenwijk onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website hethypothekenhuis.com voortvloeiende geschillen met Het Hypothekenhuis.
  6. Het Hypothekenhuis heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Het Hypothekenhuis zijn aanvaard.

 

Steenwijk, januari 2018.

Meer Keuzes
Home